top of page

NO.

581

พระองค์เป็นแสง - Shine

1. ข้าเห็นผู้งดงามนั้นส่องแสงเป็นประกาย
ข้าเห็นแสงเรืองรองนั้นขับไล่ความมืดไป
ข้าเดินตามพระเยซูและวางใจในพระองค์

*ความกลัวหายมลายไป
ทรงเป็นดวงไฟเฉิดฉาย

**พระองค์เป็นแสงให้ข้ามองเห็น
พระองค์เป็นแสงนำทางชีวิต
ข้าจะไม่หลงเพราะข้ารู้ว่า
ทางที่ข้าเดินอยู่พระองค์ทรงนำ

bottom of page