top of page

NO.

464

พระเยซูอยู่ข้างเรา

หลายครั้งที่เราไม่เข้าใจ
หวังแล้วไม่เป็นดังตั้งใจ
สิ่งที่เคยฝันแล้วมาพลันเปลี่ยนไป
ที่เคยหมายในใจไม่เป็น
หลายครั้งเฝ้ารอและอดทน
หลายครั้งเหมือนโดนทอดทิ้งไป
แต่ไม่เคยท้อ แม้ต้องรอเท่าใด
มีจิตใจที่ยังกล้าแกร่ง
เปี่ยมด้วยหวังกำลังแข็งแรง

**เพราะองค์พระเยซูอยู่ข้างเรา
แม้ไม่เป็นไปอย่างที่หวังและตั้งใจ
และองค์พระเยซูจะช่วยนำ
พระองค์ประทานสิ่งที่ดีเกินเข้าใจ

bottom of page