top of page

NO.

493

มุมสวรรค์

1. สละชีวิต จะได้คืนกลับมา
อยากเดินนำหน้า เพียงแค่ยอมถอยไป
อยากอยู่ที่สูง คงต้องยอมถ่อมใจ
จากคนสุดท้าย กลายกลับเป็นที่หนึ่ง

2. แจกไปแค่ไหน ยิ่งได้คืนกลับมา
ไม่ต้องเสาะหา กลับได้มีมากมาย
อย่าดูภายนอก มองให้ถึงจิตใจ
ร่ำรวยแค่ไหน ก็แลกชีวิตไม่ได้

***สิ่งที่คนเห็นว่าเพียงเล็กน้อย
และไม่สำคัญ
แต่ในสวรรค์คือมุมที่ต่างไปจากโลกนี้
คนที่เล็กน้อยและไม่สำคัญถ้ามองให้ดี
อาจมีความหมาย เมื่อมองด้วยสายตา
จากสวรรค์

bottom of page