top of page

NO.

259

ยกมือของท่าน

1. ยกมือของท่าน
ถวายเกียรติราชา
ถวายบังคมก้มกราบ
วันทาสรรเสริญ

2. องค์ผู้ทรงราศี ข้าสดุดี
องค์พระภูมี ข้าขอภักดี
แด่องค์จอมราชา

bottom of page