top of page

NO.

077

ยังมีตะวัน

1. ค่ำคืน ดูมืดมน ดังใจของคน
ที่ไม่พบหนทาง
และแสงทอง ในวันใหม่
นำทางหัวใจ ให้ได้พบหนทาง
พระเยซู พระองค์ เป็นความสว่าง
พระองค์เข้ามาส่องทาง ไม่เคยห่างหาย

**ยังมีตะวัน ทุกเช้าวันใหม่
ขอเพียงให้ใจอดทน
บนหนทางด้วยความหวัง
มีตะวันทุกเช้าวันใหม่
ค่ำคืนจะเลยผ่านไป ให้เราได้เจอ
แสงของวันให­ม่

bottom of page