NO.

109

วันแห่งการสรรเสริญ

1. ฟังสิ ได้ยินไหม เพลงสรรเสริญ
ภูเขาสะเทือน ร่วมเปล่งเสียง
ไปทั่วฟ้า จรดแผ่นน้ำ สูงลงมาจนต่ำสุด
เสียงเพลงไม่มีจุดจบ ก้องกังวานทั่วสวรรค์

2. ให้แผ่นดินก้มกราบลงสั่นสะท้าน
นมัสการจอมราชา ผู้ครอบครอง จักรวาล
เพราะไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่า
ผู้ควบคุมวันเวลา พระเยโฮวาห์ของเรา

***เราชูมือขึ้นโห่ร้องเป็นเพลงนมัสการ
เข้าเฝ้าพระเจ้าใหญ่ยิ่งผู้เป็นนิรันดร์
เราถูกสร้างมาเพื่อสรรเสริญพระองค์
และยกย่องพระนามร่วมกัน
ชื่นชมยินดีในช่วงเวลาที่งดงาม
อยากจะให้เป็นเช่นนี้ เรื่อยไปทุกวัน
ทุกคนเข้ามาฉลองร่วมกัน
วันนี้คือวันแห่งการสรรเสริญ

3. เรารวมกันเราผูกพัน จิตวิญญาณ
ต่อหน้าบัลลังก์ เราเป็นเหมือน
ท่วงทำนองร่วมขับขาน
ถวายใจเป็นเครื่องบูชา
ร้องว่าฮาเลลูยา มอบทุกสิ่งแด่พระองค์