top of page

NO.

109

วันแห่งการสรรเสริญ

KEY

    D  

1. ฟังสิ ได้ยินไหม เพลงสรรเสริญ

                             Bm  

ภูเขาสะเทือน ร่วมเปล่งเสียง

                                                G  

ไปทั่วฟ้า จรดแผ่นน้ำ สูงลงมาจนต่ำสุด

                      Em                         D  

เสียงเพลงไม่มีจุดจบ ก้องกังวานทั่วสวรรค์


          D  

2. ให้แผ่นดินก้มกราบลงสั่นสะท้าน

                    Bm  

นมัสการจอมราชา ผู้ครอบครองจักรวาล

                           G  

เพราะไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่า

                  Em                      D  

ผู้ควบคุมวันเวลา พระเยโฮวาห์ของเรา


                       G                   A  

**เราชูมือขึ้นโห่ร้องเป็นเพลงนมัสการ

                             F#m          Bm  

เข้าเฝ้าพระเจ้าใหญ่ยิ่งผู้เป็นนิรันดร์

                            G  

เราถูกสร้างมาเพื่อสรรเสริญพระองค์

        A                          D  

และยกย่องพระนามร่วมกัน

                     G           A  

ชื่นชมยินดีในช่วงเวลาที่งดงาม

                            F#m               Bm  

อยากจะให้เป็นเช่นนี้ เรื่อยไปทุกวัน

                     G  

ทุกคนเข้ามาฉลองร่วมกัน

      A                           D  

วันนี้คือวันแห่งการสรรเสริญ


          D  

3. เรารวมกันเราผูกพัน จิตวิญญาณ

                            Bm  

ต่อหน้าบัลลังก์ เราเป็นเหมือน

ท่วงทำนองร่วมขับขาน

                           G  

ถวายใจเป็นเครื่องบูชา

                  Em                     D  

ร้องว่าฮาเลลูยา มอบทุกสิ่งแด่พระองค์

bottom of page