top of page

NO.

109

วันแห่งการสรรเสริญ

KEY

    D#

1. ฟังสิ ได้ยินไหม เพลงสรรเสริญ

                             Cm  

ภูเขาสะเทือน ร่วมเปล่งเสียง

                                                G#

ไปทั่วฟ้า จรดแผ่นน้ำ สูงลงมาจนต่ำสุด

                      Fm                         D#

เสียงเพลงไม่มีจุดจบ ก้องกังวานทั่วสวรรค์


          D#

2. ให้แผ่นดินก้มกราบลงสั่นสะท้าน

                    Cm  

นมัสการจอมราชา ผู้ครอบครองจักรวาล

                           G#

เพราะไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่า

                  Fm                      D#

ผู้ควบคุมวันเวลา พระเยโฮวาห์ของเรา


                       G#                 Bb

**เราชูมือขึ้นโห่ร้องเป็นเพลงนมัสการ

                             Gm          Cm  

เข้าเฝ้าพระเจ้าใหญ่ยิ่งผู้เป็นนิรันดร์

                            G#

เราถูกสร้างมาเพื่อสรรเสริญพระองค์

        Bb                        D#

และยกย่องพระนามร่วมกัน

                     G#         Bb

ชื่นชมยินดีในช่วงเวลาที่งดงาม

                            Gm               Cm  

อยากจะให้เป็นเช่นนี้ เรื่อยไปทุกวัน

                     G#

ทุกคนเข้ามาฉลองร่วมกัน

      Bb                         D#

วันนี้คือวันแห่งการสรรเสริญ


          D#

3. เรารวมกันเราผูกพัน จิตวิญญาณ

                            Cm  

ต่อหน้าบัลลังก์ เราเป็นเหมือน

ท่วงทำนองร่วมขับขาน

                           G#

ถวายใจเป็นเครื่องบูชา

                  Fm                     D#

ร้องว่าฮาเลลูยา มอบทุกสิ่งแด่พระองค์

+1
bottom of page