NO.

109

วันแห่งการสรรเสริญ

KEY

    C#

1. ฟังสิ ได้ยินไหม เพลงสรรเสริญ

                             Bbm  

ภูเขาสะเทือน ร่วมเปล่งเสียง

                                                F#

ไปทั่วฟ้า จรดแผ่นน้ำ สูงลงมาจนต่ำสุด

                      D#m                         C#

เสียงเพลงไม่มีจุดจบ ก้องกังวานทั่วสวรรค์


          C#

2. ให้แผ่นดินก้มกราบลงสั่นสะท้าน

                    Bbm  

นมัสการจอมราชา ผู้ครอบครองจักรวาล

                           F#

เพราะไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่า

                  D#m                      C#

ผู้ควบคุมวันเวลา พระเยโฮวาห์ของเรา


                       F#                 G#

**เราชูมือขึ้นโห่ร้องเป็นเพลงนมัสการ

                             Fm          Bbm  

เข้าเฝ้าพระเจ้าใหญ่ยิ่งผู้เป็นนิรันดร์

                            F#

เราถูกสร้างมาเพื่อสรรเสริญพระองค์

        G#                        C#

และยกย่องพระนามร่วมกัน

                     F#         G#

ชื่นชมยินดีในช่วงเวลาที่งดงาม

                            Fm               Bbm  

อยากจะให้เป็นเช่นนี้ เรื่อยไปทุกวัน

                     F#

ทุกคนเข้ามาฉลองร่วมกัน

      G#                         C#

วันนี้คือวันแห่งการสรรเสริญ


          C#

3. เรารวมกันเราผูกพัน จิตวิญญาณ

                            Bbm  

ต่อหน้าบัลลังก์ เราเป็นเหมือน

ท่วงทำนองร่วมขับขาน

                           F#

ถวายใจเป็นเครื่องบูชา

                  D#m                     C#

ร้องว่าฮาเลลูยา มอบทุกสิ่งแด่พระองค์

-1