NO.

109

วันแห่งการสรรเสริญ

KEY

    C  

1. ฟังสิ ได้ยินไหม เพลงสรรเสริญ

                             Am  

ภูเขาสะเทือน ร่วมเปล่งเสียง

                                                F  

ไปทั่วฟ้า จรดแผ่นน้ำ สูงลงมาจนต่ำสุด

                      Dm                         C  

เสียงเพลงไม่มีจุดจบ ก้องกังวานทั่วสวรรค์


          C  

2. ให้แผ่นดินก้มกราบลงสั่นสะท้าน

                    Am  

นมัสการจอมราชา ผู้ครอบครองจักรวาล

                           F  

เพราะไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่า

                  Dm                      C  

ผู้ควบคุมวันเวลา พระเยโฮวาห์ของเรา


                       F                   G  

**เราชูมือขึ้นโห่ร้องเป็นเพลงนมัสการ

                             Em          Am  

เข้าเฝ้าพระเจ้าใหญ่ยิ่งผู้เป็นนิรันดร์

                            F  

เราถูกสร้างมาเพื่อสรรเสริญพระองค์

        G                          C  

และยกย่องพระนามร่วมกัน

                     F           G  

ชื่นชมยินดีในช่วงเวลาที่งดงาม

                            Em               Am  

อยากจะให้เป็นเช่นนี้ เรื่อยไปทุกวัน

                     F  

ทุกคนเข้ามาฉลองร่วมกัน

      G                           C  

วันนี้คือวันแห่งการสรรเสริญ


          C  

3. เรารวมกันเราผูกพัน จิตวิญญาณ

                            Am  

ต่อหน้าบัลลังก์ เราเป็นเหมือน

ท่วงทำนองร่วมขับขาน

                           F  

ถวายใจเป็นเครื่องบูชา

                  Dm                     C  

ร้องว่าฮาเลลูยา มอบทุกสิ่งแด่พระองค์

-2