top of page

NO.

109

วันแห่งการสรรเสริญ

KEY

    B  

1. ฟังสิ ได้ยินไหม เพลงสรรเสริญ

                             G#m  

ภูเขาสะเทือน ร่วมเปล่งเสียง

                                                E  

ไปทั่วฟ้า จรดแผ่นน้ำ สูงลงมาจนต่ำสุด

                      C#m                         B  

เสียงเพลงไม่มีจุดจบ ก้องกังวานทั่วสวรรค์


          B  

2. ให้แผ่นดินก้มกราบลงสั่นสะท้าน

                    G#m  

นมัสการจอมราชา ผู้ครอบครองจักรวาล

                           E  

เพราะไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่า

                  C#m                      B  

ผู้ควบคุมวันเวลา พระเยโฮวาห์ของเรา


                       E                   F#

**เราชูมือขึ้นโห่ร้องเป็นเพลงนมัสการ

                             D#m          G#m  

เข้าเฝ้าพระเจ้าใหญ่ยิ่งผู้เป็นนิรันดร์

                            E  

เราถูกสร้างมาเพื่อสรรเสริญพระองค์

        F#                        B  

และยกย่องพระนามร่วมกัน

                     E           F#

ชื่นชมยินดีในช่วงเวลาที่งดงาม

                            D#m               G#m  

อยากจะให้เป็นเช่นนี้ เรื่อยไปทุกวัน

                     E  

ทุกคนเข้ามาฉลองร่วมกัน

      F#                         B  

วันนี้คือวันแห่งการสรรเสริญ


          B  

3. เรารวมกันเราผูกพัน จิตวิญญาณ

                            G#m  

ต่อหน้าบัลลังก์ เราเป็นเหมือน

ท่วงทำนองร่วมขับขาน

                           E  

ถวายใจเป็นเครื่องบูชา

                  C#m                     B  

ร้องว่าฮาเลลูยา มอบทุกสิ่งแด่พระองค์

-3
bottom of page