top of page

NO.

109

วันแห่งการสรรเสริญ

KEY

    Bb

1. ฟังสิ ได้ยินไหม เพลงสรรเสริญ

                             Gm  

ภูเขาสะเทือน ร่วมเปล่งเสียง

                                                D#

ไปทั่วฟ้า จรดแผ่นน้ำ สูงลงมาจนต่ำสุด

                      Cm                         Bb

เสียงเพลงไม่มีจุดจบ ก้องกังวานทั่วสวรรค์


          Bb

2. ให้แผ่นดินก้มกราบลงสั่นสะท้าน

                    Gm  

นมัสการจอมราชา ผู้ครอบครองจักรวาล

                           D#

เพราะไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่า

                  Cm                      Bb

ผู้ควบคุมวันเวลา พระเยโฮวาห์ของเรา


                       D#                 F  

**เราชูมือขึ้นโห่ร้องเป็นเพลงนมัสการ

                             Dm          Gm  

เข้าเฝ้าพระเจ้าใหญ่ยิ่งผู้เป็นนิรันดร์

                            D#

เราถูกสร้างมาเพื่อสรรเสริญพระองค์

        F                          Bb

และยกย่องพระนามร่วมกัน

                     D#         F  

ชื่นชมยินดีในช่วงเวลาที่งดงาม

                            Dm               Gm  

อยากจะให้เป็นเช่นนี้ เรื่อยไปทุกวัน

                     D#

ทุกคนเข้ามาฉลองร่วมกัน

      F                           Bb

วันนี้คือวันแห่งการสรรเสริญ


          Bb

3. เรารวมกันเราผูกพัน จิตวิญญาณ

                            Gm  

ต่อหน้าบัลลังก์ เราเป็นเหมือน

ท่วงทำนองร่วมขับขาน

                           D#

ถวายใจเป็นเครื่องบูชา

                  Cm                     Bb

ร้องว่าฮาเลลูยา มอบทุกสิ่งแด่พระองค์

-4
bottom of page