NO.

109

วันแห่งการสรรเสริญ

KEY

    Bb

1. ฟังสิ ได้ยินไหม เพลงสรรเสริญ

                         Gm

ภูเขาสะเทือน ร่วมเปล่งเสียง

                                          D#

ไปทั่วฟ้า จรดแผ่นน้ำ สูงลงมาจนต่ำสุด

                   Cm                     Bb

เสียงเพลงไม่มีจุดจบ ก้องกังวานทั่วสวรรค์


          Bb

2. ให้แผ่นดินก้มกราบลงสั่นสะท้าน

                Gm

นมัสการจอมราชา ผู้ครอบครองจักรวาล

                       D#

เพราะไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่า

               Cm                    Bb

ผู้ควบคุมวันเวลา พระเยโฮวาห์ของเรา


                     D#                 F

**เราชูมือขึ้นโห่ร้องเป็นเพลงนมัสการ

                      Dm        Gm

เข้าเฝ้าพระเจ้าใหญ่ยิ่งผู้เป็นนิรันดร์

                        D#

เราถูกสร้างมาเพื่อสรรเสริญพระองค์

      F                      Bb

และยกย่องพระนามร่วมกัน

                   D#          F

ชื่นชมยินดีในช่วงเวลาที่งดงาม

                     Dm           Gm

อยากจะให้เป็นเช่นนี้ เรื่อยไปทุกวัน

                    D#

ทุกคนเข้ามาฉลองร่วมกัน

    F                       Bb

วันนี้คือวันแห่งการสรรเสริญ


          Bb

3. เรารวมกันเราผูกพัน จิตวิญญาณ

                         Gm

ต่อหน้าบัลลังก์ เราเป็นเหมือน

ท่วงทำนองร่วมขับขาน

                       D#

ถวายใจเป็นเครื่องบูชา

              Cm                    Bb

ร้องว่าฮาเลลูยา มอบทุกสิ่งแด่พระองค์

-4