NO.

303

วิงวอนในถิ่นกันดาร- Desert song

1. ข้าเฝ้าวิงวอนในถิ่นกันดาร
เมื่อยามที่ใจข้านั้นแห้งเหือด
ร้องทูลพระองค์ด้วยจิตใจกระหายหา
พระเจ้าผู้จัดเตรียมไว้ให้ข้า

2. ข้าเฝ้าวิงวอนเมื่อไฟรุมเร้า
ยามสิ้นแรง ล้มลงและเจ็บปวด
เพื่อมีความเชื่อที่ประเสริฐกว่าทองคำ
ขอพระองค์ชำระพ้นมลทิน

** ข้าจะสรรเสริญ ข้าจะสรรเสริญ
ไม่มีอาวุธใดมาต้านทานข้าได้
ข้าจะเปรมปรีดิ์ ข้าจะป่าวร้อง
ทรง เป็นชัยชนะ และทรงอยู่ท่ามกลางเรา

3. ข้าเฝ้าวิงวอนในยามออกรบ
ทรงเตรียมชัยชนะไว้เบื้องหน้า
ข้าจึงครอบครองร่วมมีชัยกับพระคริสต์
และยืนหยัดอยู่ในพระสัญญา

***ชั่วชีวิตข้า ทุกๆ วันเวลา
ทรงเป็นพระเจ้า
ข้าจึงเข้ามาเพื่อสรรเสริญ
ข้าจึงเข้ามา น..มัส..การ

4. ข้าเฝ้าวิงวอนสู่การเกิดผล
ฤดูความโปรดปรานและเก็บเกี่ยว
ขอเติมให้เต็ม เพื่อแจกจ่ายคนทั้งหลายเมล็ดพันธุ์พระพรข้าจะโปรย