top of page

NO.

303

วิงวอนในถิ่นกันดาร- Desert song

KEY

    Bm         A           G         D  

1. ข้าเฝ้าวิงวอนในถิ่นกันดาร

      Bm       A              G        D  

เมื่อยามที่ใจข้านั้นแห้งเหือด

Bm             A             G            D  

ร้องทูลพระองค์ด้วยจิตใจกระหายหา

       Bm        A            G  

พระเจ้าผู้จัดเตรียมไว้ให้ข้า


    Bm         A            G       D  

2. ข้าเฝ้าวิงวอนเมื่อไฟรุมเร้า

       Bm           A               G     D  

ยามสิ้นแรง ล้มลง และเจ็บปวด

Bm             A           G                D  

เพื่อมีความเชื่อที่ประเสริฐกว่าทองคำ

     Bm          A           G  

ขอพระองค์ชำระพ้นมลทิน


                    D                    A  

** ข้าจะสรรเสริญ ข้าจะสรรเสริญ

          G                           D  

ไม่มีอาวุธใดมาต้านทานข้าได้

                 A                 Bm  

ข้าจะเปรมปรีดิ์ ข้าจะป่าวร้อง

                 G                      A        Bm  

ทรงเป็นชัยชนะ และทรงอยู่ท่ามกลางเรา


    Bm          A            G         D  

3. ข้าเฝ้าวิงวอนในยามออกรบ

        Bm         A             G      D  

ทรงเตรียมชัยชนะไว้เบื้องหน้า

Bm              A           G               D  

ข้าจึงครอบครองร่วมมีชัยกับพระคริสต์

       Bm          A             G  

และยืนหยัดอยู่ในพระสัญญา


D                                     Bm  

***ชั่วชีวิตข้า ทุกๆ วันเวลา ทรงเป็นพระเจ้า

                            A  

ข้าจึงเข้ามาเพื่อสรรเสริญ

G                      D  

ข้าจึงเข้ามา น..มัส..การ


    Bm         A          G  

4. ข้าเฝ้าวิงวอนสู่การเกิดผล

Bm                  A                G  

ฤดูความโปรดปรานและเก็บเกี่ยว

Bm          A               G  

ขอเติมให้เต็ม เพื่อแจกจ่ายคนทั้งหลาย

    Bm            A            G  

เมล็ดพันธุ์พระพรข้าจะโปรย

bottom of page