NO.

303

วิงวอนในถิ่นกันดาร- Desert song

KEY

    Bbm         G#         F#       C#

1. ข้าเฝ้าวิงวอนในถิ่นกันดาร

      Bbm       G#            F#      C#

เมื่อยามที่ใจข้านั้นแห้งเหือด

Bbm             G#           F#          C#

ร้องทูลพระองค์ด้วยจิตใจกระหายหา

       Bbm        G#          F#

พระเจ้าผู้จัดเตรียมไว้ให้ข้า


    Bbm         G#          F#     C#

2. ข้าเฝ้าวิงวอนเมื่อไฟรุมเร้า

       Bbm           G#             F#   C#

ยามสิ้นแรง ล้มลง และเจ็บปวด

Bbm             G#         F#              C#

เพื่อมีความเชื่อที่ประเสริฐกว่าทองคำ

     Bbm          G#         F#

ขอพระองค์ชำระพ้นมลทิน


                    C#                  G#

** ข้าจะสรรเสริญ ข้าจะสรรเสริญ

          F#                         C#

ไม่มีอาวุธใดมาต้านทานข้าได้

                 G#               Bbm  

ข้าจะเปรมปรีดิ์ ข้าจะป่าวร้อง

                 F#                    G#      Bbm  

ทรงเป็นชัยชนะ และทรงอยู่ท่ามกลางเรา


    Bbm          G#          F#       C#

3. ข้าเฝ้าวิงวอนในยามออกรบ

        Bbm         G#           F#    C#

ทรงเตรียมชัยชนะไว้เบื้องหน้า

Bbm              G#         F#             C#

ข้าจึงครอบครองร่วมมีชัยกับพระคริสต์

       Bbm          G#           F#

และยืนหยัดอยู่ในพระสัญญา


C#                                   Bbm  

***ชั่วชีวิตข้า ทุกๆ วันเวลา ทรงเป็นพระเจ้า

                            G#

ข้าจึงเข้ามาเพื่อสรรเสริญ

F#                    C#

ข้าจึงเข้ามา น..มัส..การ


    Bbm         G#        F#

4. ข้าเฝ้าวิงวอนสู่การเกิดผล

Bbm                  G#              F#

ฤดูความโปรดปรานและเก็บเกี่ยว

Bbm          G#             F#

ขอเติมให้เต็ม เพื่อแจกจ่ายคนทั้งหลาย

    Bbm            G#          F#

เมล็ดพันธุ์พระพรข้าจะโปรย

-1