NO.

303

วิงวอนในถิ่นกันดาร- Desert song

KEY

    Am         G           F         C  

1. ข้าเฝ้าวิงวอนในถิ่นกันดาร

      Am       G              F        C  

เมื่อยามที่ใจข้านั้นแห้งเหือด

Am             G             F            C  

ร้องทูลพระองค์ด้วยจิตใจกระหายหา

       Am        G            F  

พระเจ้าผู้จัดเตรียมไว้ให้ข้า


    Am         G            F       C  

2. ข้าเฝ้าวิงวอนเมื่อไฟรุมเร้า

       Am           G               F     C  

ยามสิ้นแรง ล้มลง และเจ็บปวด

Am             G           F                C  

เพื่อมีความเชื่อที่ประเสริฐกว่าทองคำ

     Am          G           F  

ขอพระองค์ชำระพ้นมลทิน


                    C                    G  

** ข้าจะสรรเสริญ ข้าจะสรรเสริญ

          F                           C  

ไม่มีอาวุธใดมาต้านทานข้าได้

                 G                 Am  

ข้าจะเปรมปรีดิ์ ข้าจะป่าวร้อง

                 F                      G        Am  

ทรงเป็นชัยชนะ และทรงอยู่ท่ามกลางเรา


    Am          G            F         C  

3. ข้าเฝ้าวิงวอนในยามออกรบ

        Am         G             F      C  

ทรงเตรียมชัยชนะไว้เบื้องหน้า

Am              G           F               C  

ข้าจึงครอบครองร่วมมีชัยกับพระคริสต์

       Am          G             F  

และยืนหยัดอยู่ในพระสัญญา


C                                     Am  

***ชั่วชีวิตข้า ทุกๆ วันเวลา ทรงเป็นพระเจ้า

                            G  

ข้าจึงเข้ามาเพื่อสรรเสริญ

F                      C  

ข้าจึงเข้ามา น..มัส..การ


    Am         G          F  

4. ข้าเฝ้าวิงวอนสู่การเกิดผล

Am                  G                F  

ฤดูความโปรดปรานและเก็บเกี่ยว

Am          G               F  

ขอเติมให้เต็ม เพื่อแจกจ่ายคนทั้งหลาย

    Am            G            F  

เมล็ดพันธุ์พระพรข้าจะโปรย

-2