NO.

277

หนึ่งใจเดียวกัน

1. เหมือนน้ำมัน ที่ไหลลงบนศรีษะอาโรน
เหมือนน้ำค้าง ที่ยอดภูเขาเฮอร์โมน
มีพระพรที่ ไหลลงมาให้เราทุกคน
พระองค์เติมให้เต็มล้น
เมื่อเราเป็นหนึ่งเดียว

2. ใจที่เคยบาดหมาง ให้เรารีบเร่งคืนดี
ยอมอภัยสิ่งที่ไม่เข้าใจกัน
มือที่เคยอ่อนล้าเข้ามา ประสานรวมกัน
ภาพที่เราได้ผูกพัน เป็นที่พอพระทัย

**เมื่อเราเป็น หนึ่งใจเดียวกัน
พระองค์จะบัญชาพระพร
หลั่งไหลชโลมผู้คนอีกมากมาย
เมื่อเราเป็น หนึ่งใจเดียวกัน
เพื่อประกาศแบ่งปัน พระพรออกไป
ให้คนได้เห็น พระเจ้าในชีวิตเรา

***เพื่อประกาศไปจนถึงวันสุดท้าย
ให้ทุกลมหายใจมีเพียงพระองค์