NO.

210

องค์พระเยซูคือผู้ใด

1. องค์พระเยซูคือผู้ใด
องค์พระเยซูคือผู้ใด
องค์พระเยซูคือผู้ใด ใครจะบรรยาย

* พระองค์คือพลับพลึงแห่งภูผา
ดั่งดาราส่องแสงเฉิดฉาย
ทรงพระชนม์เป็นอยู่ไม่รู้วาย
คือสหายของเราทุกคน