NO.

210

องค์พระเยซูคือผู้ใด

KEY

D                        D

1. องค์พระเยซูคือผู้ใด

                      D

องค์พระเยซูคือผู้ใด

                     A

องค์พระเยซูคือผู้ใด

G   A       D

ใครจะบรรยาย


   D                             G

* พระองค์คือพลับพลึงแห่งภูผา

D                        A

ดั่งดาราส่องแสงเฉิดฉาย

D                          G

ทรงพระชนม์เป็นอยู่ไม่รู้วาย

D     A                D

คือสหายของเราทุกคน