NO.

210

องค์พระเยซูคือผู้ใด

KEY

C#                        C#

1. องค์พระเยซูคือผู้ใด

                        C#

องค์พระเยซูคือผู้ใด

                          G#

องค์พระเยซูคือผู้ใด

F#   G#    C#

ใครจะบรรยาย


   C#                               F#

* พระองค์คือพลับพลึงแห่งภูผา

C#                            G#

ดั่งดาราส่องแสงเฉิดฉาย

C#                            F#

ทรงพระชนม์เป็นอยู่ไม่รู้วาย

C#     G#              C#

คือสหายของเราทุกคน

-1