top of page

NO.

558

อยู่ในรัก

1. อยู่ไปอย่างนั้นเพียงอยู่ไปวันวัน
มองไม่เห็นว่ามันมีค่า
ทุกวันพากัน ฝันหาความจริง
ท่ามกลางความลวงช่วงชิง
แต่ก็ทิ้งให้หัวใจหดหู่ อยู่ไปไม่มีจุดหมาย

***หากมีรัก คงอบอุ่นใจ
ไม่มีหวั่นเกรงอะไร ถ้าแม้มีใครคนหนึ่ง
โอบประคองเราเดินทุกครั้งตามทาง
จะเป็นอย่างไรก็ยังมีรัก..ที่ไม่เปลี่ยนแปลง
เกิดเป็นแรงกำลังผ่านพ้นหนทางยากเย็น
หากมีใครดูแลสร้างหวังในใจ
ช่วยพาเราไปให้ใจชื่นบาน

2. แต่ในวันนี้ชื่นชมยินดี
ใจดวงนี้มีพระเยซู
ทุกวันจึงเต็มด้วยรักชูใจ
ผ่านความเย็นชาสิ้นไป
จากที่มองมีเพียงพบความว่างเปล่า
บัดนี้ กลับมีความหมาย

**อยู่ในรัก แสนอบอุ่นใจ
ไม่หวั่นเกรงอะไร เพราะรู้มีพระเยซู
เฝ้าประคองเราเดินทุกครั้งตามทาง
จะเป็นอย่างไรก็ยังมีรัก..ที่ไม่เปลี่ยนแปลง
เกิดเป็นแรงกำลังผ่านพ้นหนทางยากเย็น
ผู้ที่เป็นความจริง สร้างหวังในใจ
ผู้เป็นทางเดียว ผู้เป็นความรัก

bottom of page