NO.

516

อาเมน

***อาเมน อาเมน อาเมน อาเมน
อาเมน อาเมน อาเมน อาเมน
อาเมน อาเมน อาเมน อาเมน
ชูมือแล้วร้องว่า อาเมน

1. พระเจ้าทรงเป็นความรัก
พระเจ้าเป็นความหวังใจ
พระองค์ให้ชีวิตใหม่
พระองค์ใส่ใจในพวกเราทุกคน

2. พระเจ้าทรงให้ความรัก
พระเจ้าให้ความหวังใจ
รักพระองค์เป็นสิ่งใหม่ทุกเช้า
พระเจ้ารักเรา ไม่เคยเปลี่ยนไป

*ชูมือซ้ายพูดว่า เอนมา
ชูมือขวาพูดว่า เอเดน
เอนมา เอเดน อาเมน อาเมนเรื่อยไป
อาเมนทุกสิ่งที่ขอ คำตอบจะเป็นแบบไหน
พระเจ้าจะตอบยังไง ไม่ว่าเมื่อไหร่...
อ๊ะ อาเมน อ๊ะ อาเมน
อ๊ะ อาเมน อ๊ะ อ๊ะ อาเมน

3. ถึงแม้จะดูหมดหวัง ก็ขอให้ยังเชื่อใจ
เชื่อในพระเจ้ายิ่งใหญ่
อย่าเพิ่งถอดใจ ให้อดทนเฝ้ารอ

4. อาเมนทุกสิ่งที่ขอ
รอคอยด้วยความหวังใจ
แม้คำตอบจะเป็นยังไง
พระเจ้าห่วงใยไม่เคยทอดทิ้ง