top of page

NO.

516

อาเมน

KEY

Intro: Dm  / Gm  / C  / A  / Dm  

         Dm  

***อาเมน อาเมน อาเมน อาเมน

    Gm  

อาเมน อาเมน อาเมน อาเมน

     Dm  

อาเมน อาเมน อาเมน อาเมน

    C                     Dm  

ชูมือแล้วร้องว่า อาเมน


           Dm  

1. พระเจ้าทรงเป็นความรัก

       F  

พระเจ้าเป็นความหวังใจ

       Gm  

พระองค์ให้ชีวิตใหม่

                C                      F  

พระองค์ใส่ใจในพวกเราทุกคน


            Dm  

2. พระเจ้าทรงให้ความรัก

       F  

พระเจ้าให้ความหวังใจ

           Gm  

รักพระองค์เป็นสิ่งใหม่ทุกเช้า

             C                          F  

พระเจ้ารักเรา ไม่เคยเปลี่ยนไป


          Dm  

*ชูมือซ้ายพูดว่า เอนมา

        Dm  

ชูมือขวาพูดว่า เอเดน

       Dm                       Dm  

เอนมา เอเดน อาเมน อาเมนเรื่อยไป

Dm                           Dm  

อาเมนทุกสิ่งที่ขอ คำตอบจะเป็นแบบไหน

Dm                                      C  

พระเจ้าจะตอบยังไง ไม่ว่าเมื่อไหร่...

          Dm  

อ๊ะ อาเมน อ๊ะ อาเมน

อ๊ะ อาเมน อ๊ะ อ๊ะ อาเมน


         Dm                      F  

3. ถึงแม้จะดูหมดหวัง ก็ขอให้ยังเชื่อใจ

      Gm  

เชื่อในพระเจ้ายิ่งใหญ่

                   C                    F  

อย่าเพิ่งถอดใจ ให้อดทนเฝ้ารอ


         Dm  

4. อาเมนทุกสิ่งที่ขอ

      F  

รอคอยด้วยความหวังใจ

           Gm  

แม้คำตอบจะเป็นยังไง

                  C                 F  

พระเจ้าห่วงใยไม่เคยทอดทิ้ง

bottom of page