top of page

NO.

516

อาเมน

KEY

Intro: D#m  / G#m  / C#/ Bb/ D#m  

         D#m  

***อาเมน อาเมน อาเมน อาเมน

    G#m  

อาเมน อาเมน อาเมน อาเมน

     D#m  

อาเมน อาเมน อาเมน อาเมน

    C#                   D#m  

ชูมือแล้วร้องว่า อาเมน


           D#m  

1. พระเจ้าทรงเป็นความรัก

       F#

พระเจ้าเป็นความหวังใจ

       G#m  

พระองค์ให้ชีวิตใหม่

                C#                    F#

พระองค์ใส่ใจในพวกเราทุกคน


            D#m  

2. พระเจ้าทรงให้ความรัก

       F#

พระเจ้าให้ความหวังใจ

           G#m  

รักพระองค์เป็นสิ่งใหม่ทุกเช้า

             C#                        F#

พระเจ้ารักเรา ไม่เคยเปลี่ยนไป


          D#m  

*ชูมือซ้ายพูดว่า เอนมา

        D#m  

ชูมือขวาพูดว่า เอเดน

       D#m                       D#m  

เอนมา เอเดน อาเมน อาเมนเรื่อยไป

D#m                           D#m  

อาเมนทุกสิ่งที่ขอ คำตอบจะเป็นแบบไหน

D#m                                      C#

พระเจ้าจะตอบยังไง ไม่ว่าเมื่อไหร่...

          D#m  

อ๊ะ อาเมน อ๊ะ อาเมน

อ๊ะ อาเมน อ๊ะ อ๊ะ อาเมน


         D#m                      F#

3. ถึงแม้จะดูหมดหวัง ก็ขอให้ยังเชื่อใจ

      G#m  

เชื่อในพระเจ้ายิ่งใหญ่

                   C#                  F#

อย่าเพิ่งถอดใจ ให้อดทนเฝ้ารอ


         D#m  

4. อาเมนทุกสิ่งที่ขอ

      F#

รอคอยด้วยความหวังใจ

           G#m  

แม้คำตอบจะเป็นยังไง

                  C#               F#

พระเจ้าห่วงใยไม่เคยทอดทิ้ง

+1
bottom of page