top of page

NO.

380

เมื่อคืนวันนั้น

1. เมื่อคืนวันนั้น เป็นคืนสำคัญทั่วโลกา
คือเป็นเวลาที่พระคริสต์ได้ประสูติ
นานมานักหนาทั่วหล้าต้องทุกข์ยุคจาบัลย์
วิโยศโศกศัลย์ ทุกคืนวันไม่เว้นวาย
พระคริสต์จึงได้ เสด็จเข้ามาในโลกนี้
เพื่อทรงเปลื้องหนี้ความบาป
ของปวงประชา

**ข้า ขอบูชา วันทา กราบไหว้พระเยซู
เพราะว่า ในวัน นั้น ทรงธรรมเสด็จลงมา
เพื่อเปิด หนทาง สวรรค์ ให้แก่ประชา

bottom of page