NO.

348

แก้วตาดวงใจ

1. ทรงเรียกข้าว่าบุตรที่รัก
และทรงชำระล้างบาปมากมาย
ให้ข้าได้เข้าพบพระพักตร์ชิดใกล้
โอบกอดข้าด้วยอ้อมแขนอุ่นใจ

**แม้คนทั้งโลกหันหลังไป
แต่พระองค์ทรงเดินเข้ามา
ทำให้ชีวิตมีคุณค่า
แม้ไม่มีใครที่เข้าใจ
แต่พระองค์มองที่ข้างใน
และทำให้ข้าได้รู้ว่า

***ข้าเป็นแก้วตาดวงใจ
และข้าพ้นทาสเป็นไท
พระองค์สร้างข้าขึ้นใหม่
ด้วยรักไม่มีเงื่อนไข
ข้าจึงขอมอบชีวี ติดตามด้วยใจซื่อตรง
ถวายทุกสิ่งที่มี ถวายหมดทั้งชีวิต
อยู่เพื่อสรรเสริญพระองค์

****ทรงเฝ้าถนอมดวงใจ
เติมความหวังขึ้นใหม่
เยียวยารักษาใจ ไม่เคยทอดทิ้งไป
ทรงเฝ้ามองทุกเวลา ไม่เคยละสายตา
ในความรัก ข้าได้พบ ได้รู้ว่า