NO.

348

แก้วตาดวงใจ

KEY

      G                        C  

1. ทรงเรียกข้าว่าบุตรที่รัก

        G                            D  

และทรงชำระล้างบาปมากมาย

G                          C  

ให้ข้าได้เข้าพบพระพักตร์ชิดใกล้

       Em           D              C  

โอบกอดข้าด้วยอ้อมแขนอุ่นใจ


Am                             Bm  

  *แม้คนทั้งโลกหันหลังไป

                                 C  

แต่พระองค์ทรงเดินเข้ามา

                       G  

ทำให้ชีวิตมีคุณค่า

Am                     Bm  

  แม้ไม่มีใครที่เข้าใจ

                               C  

แต่พระองค์มองที่ข้างใน

                       D  

และทำให้ข้าได้รู้ว่า


                              C  

***ข้าเป็นแก้วตาดวงใจ

                            Bm  

และข้าพ้นทาสเป็นไท

                             Am  

พระองค์สร้างข้าขึ้นใหม่

       D             G  

ด้วยรักไม่มีเงื่อนไข

                     C                         Bm  

ข้าจึงขอมอบชีวี ติดตามด้วยใจซื่อตรง

                    Am                 D  

ถวายทุกสิ่งที่มี ถวายหมดทั้งชีวิต

                              G  

อยู่เพื่อสรรเสริญพระองค์


                         G  

***ทรงเฝ้าถนอมดวงใจ

                     Em  

เติมความหวังขึ้นใหม่

               C                       D  

เยียวยารักษาใจ ไม่เคยทอดทิ้งไป

                     G                     Em  

ทรงเฝ้ามองทุกเวลา ไม่เคยละสายตา

           C                      D  

ในความรัก ข้าได้พบ ได้รู้ว่า