NO.

348

แก้วตาดวงใจ

KEY

      F#                      B  

1. ทรงเรียกข้าว่าบุตรที่รัก

        F#                          C#

และทรงชำระล้างบาปมากมาย

F#                        B  

ให้ข้าได้เข้าพบพระพักตร์ชิดใกล้

       D#m           C#            B  

โอบกอดข้าด้วยอ้อมแขนอุ่นใจ


G#m                             Bbm  

  *แม้คนทั้งโลกหันหลังไป

                                 B  

แต่พระองค์ทรงเดินเข้ามา

                       F#

ทำให้ชีวิตมีคุณค่า

G#m                     Bbm  

  แม้ไม่มีใครที่เข้าใจ

                               B  

แต่พระองค์มองที่ข้างใน

                       C#

และทำให้ข้าได้รู้ว่า


                              B  

***ข้าเป็นแก้วตาดวงใจ

                            Bbm  

และข้าพ้นทาสเป็นไท

                             G#m  

พระองค์สร้างข้าขึ้นใหม่

       C#           F#

ด้วยรักไม่มีเงื่อนไข

                     B                         Bbm  

ข้าจึงขอมอบชีวี ติดตามด้วยใจซื่อตรง

                    G#m                 C#

ถวายทุกสิ่งที่มี ถวายหมดทั้งชีวิต

                              F#

อยู่เพื่อสรรเสริญพระองค์


                         F#

***ทรงเฝ้าถนอมดวงใจ

                     D#m  

เติมความหวังขึ้นใหม่

               B                       C#

เยียวยารักษาใจ ไม่เคยทอดทิ้งไป

                     F#                   D#m  

ทรงเฝ้ามองทุกเวลา ไม่เคยละสายตา

           B                      C#

ในความรัก ข้าได้พบ ได้รู้ว่า

-1