NO.

092

แสงสะท้อน

1. เพราะในโลกใบนี้
ต้องมีแสงสว่างนำทาง
มีคนมากมายหมดหวังต้องการรักเติมในใจ
ในค่ำคืนมืดมัวให้ข้าเป็นแสงสว่างส่องไป
บอกกับคนมากมายเรื่องพระองค์
2. ขอทรงตรัสในใจมีสิ่งใดที่ข้าควรทำ
ให้พระองค์นำความคิด
ให้เป็นเหมือนน้ำพระทัย
ให้ทุกคนชื่นชม
เมื่อเห็นพระองค์ยิ่งใหญ่เพียงไหน
มอบร่างกายและจิตใจ
เพื่อรับใช้ประกาศพระนาม

***ให้ชีวิตนี้สะท้อนรักของพระองค์
ให้คนมากมายได้เห็น
ให้ข้าเป็นพระพรเพื่อคนทุกคน
มาถึงความจริง
ให้ความรักนี้ที่มีเป็นแสงนำทาง
ให้เรานับจากวันนี้
ให้ชีวิตที่มีเป็นแสงสะท้อนไป
ให้คนรู้ว่าใครที่นำข้าไป