NO.

548

ไม่ต่างกัน

บอกว่ารักกัน แต่ทำร้ายกัน
ทำไมเราไม่คิดให้อภัย อยากจะเข้าใจ
เราทะเลาะกันอยู่เพื่ออะไร
ไม่อยากพูดจา ไม่มองหน้ากัน
มีชีวิตบนความโกรธจะจบลงเช่นไร
ถ้าเรารักกัน ต้องช่วยเหลือกัน
มันจะดีกว่านี้สักเท่าไร
แบ่งปันให้กันยอมเพื่อให้คนอื่นบ้างได้ไหม
ต่างกันแล้วไง ถ้าเรารักกัน
เพราะความรักเหนือทุกอย่าง
ยิ่งกว่าเหตุผลใด ความรักชนะจิตใจ

*ไม่ต่างกัน ทุกๆคนมีคุณค่าเหมือนกัน
เมื่อมองด้วยรัก
วันนี้เรามีชีวิตด้วยความรัก
ไม่ใช่เพราะเงื่อนไข
พระเจ้าสร้างเราเพื่อให้รักกัน