top of page

NO.

315

กางเขนคือชีวิต

KEY

     D#         G#           D#         G#

1. ชีวิตข้า จะขอ มีเพียงพระองค์

D#                  G#     D#         Bb

ทรงประทาน ให้ข้า มีชีวิตใหม่

Cm  

พระโลหิตชำระภายใน

        G#       Gm  

ความรักฟื้นฟูหัวใจ

Fm                                   Bb

สำหรับข้า พระองค์ทรง เป็นทุกสิ่ง


    D#                      G#         D#       G#

2. พระองค์เป็นความหวัง ที่ข้าพึ่งพิง

   D#                    G#             D#      Bb

เพราะพระองค์ทรงช่วยเยียวยาทุกสิ่ง

Cm  

จิตวิญญาณข้าขอจำนน

      G#              Gm  

ต่อพระองค์เพียงผู้เดียว

Fm                            Bb       Bb7

พระเยซู ทรงเป็น ทุกสิ่งของข้า


                     D#                Bb

**กางเขนคือชีวิต ทุกลมหายใจ

                Cm            Bb

ข้าเห็นชัยชนะของพระองค์

                   G#                 Gm  

ผู้ทรงครอบครองทุกสิ่ง พระองค์

                           Fm  

ทรงกอปรกิจด้วยฤทธิ์

             Bb           D#

แสนอัศจรรย์ ชั่วชีวิตข้า

-4
bottom of page