NO.

289

ข้าขอมอบหมดดวงใจ

KEY

     D#          Cm          G#    D#   Bb

1. ชีวิตข้านั้นต้องการ เทิดทูนพระองค์

Cm            D#         C#      Bb

พระเจ้าใจข้ารัก นมัสการ


     D#        Cm    G#      D#    Bb

2. ทุกๆสิ่งที่ข้ามี  ถวายพระเกียรติ

Cm               D#              Bb

ข้าเลือกจะยกย่องเพียงพระองค์


D#                            Bb

***ข้าขอมอบหมดดวงใจ

                   Fm

หมดสิ้นจิตวิญญาณ

    G#    Bb         D#

ชีวิตอยู่เพื่อพระองค์

D#                 Bb

ลมหายใจที่ข้ามี

                Fm

ทุกนาที ที่ดำรง

      G#     Bb      D#

ทรงมีหนทางแก่ข้า

-4