NO.

289

ข้าขอมอบหมดดวงใจ

KEY

     E          C#m          A    E   B

1. ชีวิตข้านั้นต้องการ เทิดทูนพระองค์

C#m            E         D      B

พระเจ้าใจข้ารัก นมัสการ


     E        C#m    A      E    B

2. ทุกๆสิ่งที่ข้ามี  ถวายพระเกียรติ

C#m               E              B

ข้าเลือกจะยกย่องเพียงพระองค์


E                            B

***ข้าขอมอบหมดดวงใจ

                   F#m

หมดสิ้นจิตวิญญาณ

    A    B         E

ชีวิตอยู่เพื่อพระองค์

E                 B

ลมหายใจที่ข้ามี

                F#m

ทุกนาที ที่ดำรง

      A     B      E

ทรงมีหนทางแก่ข้า

-3