NO.

119

ข้าจะร้องออกพระนาม

KEY

Intro: G#/ D#/ Bbm/ C#

      G#

1. จากดวงใจไปทั้งโลกา

          D#

ข้าประกาศพระนามสรรเสริญพระองค์

      Bbm      C#

พระเยซู พระเยซู


     G#

2. หนึ่งนามเดียวชนะความตาย

      D#

ผู้ยกบาปมากมายให้คนทุกคน

      Bbm      C#

พระเยซู พระเยซู


           G#               D#

* ข้าจะร้อง ออกพระนาม

           Fm             C#

น่าเกรงขาม พระองค์ผู้ยิ่งใหญ่

        G#                 D#

มอบชีวิต เปลี่ยนดวงใจ

     Bbm       Cm      C#      D#      G#

พระเยซู พระเยซู พระเยซู เป็นพระเจ้า


    G#

3. ผู้ครอบครองสวรรค์โลกา

           D#

พระองค์คือราชาแห่งนิรันดร์กาล

      Bbm       C#

พระเยซู พระเยซู

G#

หนึ่งทางเดียวถึงพระบิดา

        D#

ผู้ทรงไถ่เรามาจากความมืดมน

      Bbm      C#

พระเยซู พระเยซู

-4