NO.

119

ข้าจะร้องออกพระนาม

KEY

Intro: A/ E/ Bm/ D

      A

1. จากดวงใจไปทั้งโลกา

          E

ข้าประกาศพระนามสรรเสริญพระองค์

      Bm      D

พระเยซู พระเยซู


     A

2. หนึ่งนามเดียวชนะความตาย

      E

ผู้ยกบาปมากมายให้คนทุกคน

      Bm      D

พระเยซู พระเยซู


           A               E

* ข้าจะร้อง ออกพระนาม

           F#m             D

น่าเกรงขาม พระองค์ผู้ยิ่งใหญ่

        A                 E

มอบชีวิต เปลี่ยนดวงใจ

     Bm       C#m      D      E      A

พระเยซู พระเยซู พระเยซู เป็นพระเจ้า


    A

3. ผู้ครอบครองสวรรค์โลกา

           E

พระองค์คือราชาแห่งนิรันดร์กาล

      Bm       D

พระเยซู พระเยซู

A

หนึ่งทางเดียวถึงพระบิดา

        E

ผู้ทรงไถ่เรามาจากความมืดมน

      Bm      D

พระเยซู พระเยซู

-3