top of page

NO.

335

ข้าเชื่อวางใจ

KEY

                       G#

1. พระองค์เป็นแสง ทรงเป็นกำลัง

          C#            D#

ดุจดั่งศิลา ที่ข้าพึ่งพิง

                G#

ข้าจะสรรเสริญ ชูมือของข้า

                  C#         D#

ด้วยสุดดวงใจ ถวายพระองค์


      Fm   C#       D#              G#

*ข้าจะมั่งคง ชั่วนิรันดร์ ขอเชื่อวางใจ


                 C#   G#          Fm    Cm  

**ทรงเข้มแข็งมั่นคง แม้ข้าจะหลงไป

            C#  D#                G#

พระองค์รักอภัย ข้าขอสรรเสริญ

       C#  G#             Fm     Cm  

ข้านมัสการ องค์พระเจ้ายิ่งใหญ่

             C#      D#          G#

ทรงประทานทุกสิ่ง ข้าเชื่อวางใจ


                         G#                   G#

2. ด้วยเพลงสรรเสริญ จากใจของข้า

                  C#           D#

ประทานกำลัง ให้ข้าทุกวัน

                 G#              G#

เทิดทูนพระองค์ ด้วยคำสรรเสริญ

             C#               D#

เมื่อมีปัญหา ทรงช่วยบรรเทา


                 C#                        D#

***ในความรัก พระองค์ไม่เคยเสื่อมคลาย

                         C#

ความรักไม่มีวันคลาย

                         D#

พระองค์ไม่เคยเปลี่ยนไป

                    C#                      D#

ความรักพระองค์ แม้ข้าผิดพลั้งมากมาย

                          C#

พระองค์ทรงให้อภัย

                         D#

พระองค์ไม่เคยเปลี่ยนไป...

            G#

(ข้าเชื่อวางใจ)

-4
bottom of page