top of page

NO.

555

คนใหม่

KEY

    D#7

1. ใครๆถามกัน ใครๆก็งงงัน

ว่าเหตุใดฉันจึงเปลี่ยนไป

D#7

เคยทำเป็นหยิ่ง ทำตัวเลิศเลอ

ฉันต้องเป็นหนึ่งเดียว

                G#7

แต่มาตอนนี้เหมือนคนใหม่

สิ่งเก่าๆก็ล่วงไป กลับมีความรักและถ่อมใจ

D#7                  Bb                  G#7

หรือพบวิธีใหม่คงมีใครอยู่สักคน

                               D#7

ผลักดันให้ฉันเป็นคนดี


    D#7

2. สงสัยกันใหญ่เคล็ดลับอะไร

ที่ทำให้ฉันต้องเปลี่ยนไป

D#7

เคยทำตัวเก่ง ชีวิตก็ยังเซ็ง

ซับซ้อนและหลอกลวง

               G#7

แต่มาตอนนี้เหมือนคนใหม่

สิ่งเก่าๆก็ล่วงไป กลับมีความรักและถ่อมใจ

D#7                  Bb                  G#7

หรือพบวิธีใหม่คงมีใครอยู่สักคน

                               D#7

ผลักดันให้ฉันเป็นคนดี


     G#7

***ทำไมจึงเปลี่ยนแปลง ไปได้มากมาย

D#7

เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ

G#7

คอยทำแต่สิ่งดี มีความอดทน

Bb                G#7

เคยมีเล่ห์กล กลายเป็นซื่อตรง

G#7

ใครทำให้เปลี่ยนแปลง ไปได้มากมาย

D#7

พระเยซูเข้ามาชำระใจ

G#7

ความเลวหลุดไป เมื่อฉันได้กลับใจ

Bb             G#7                D#7

ในพระองค์ เป็นเหมือนคนใหม่

-4
bottom of page