top of page

NO.

555

คนใหม่

KEY

    E7  

1. ใครๆถามกัน ใครๆก็งงงัน

ว่าเหตุใดฉันจึงเปลี่ยนไป

E7  

เคยทำเป็นหยิ่ง ทำตัวเลิศเลอ

ฉันต้องเป็นหนึ่งเดียว

                A7  

แต่มาตอนนี้เหมือนคนใหม่

สิ่งเก่าๆก็ล่วงไป กลับมีความรักและถ่อมใจ

E7                    B                    A7  

หรือพบวิธีใหม่คงมีใครอยู่สักคน

                               E7  

ผลักดันให้ฉันเป็นคนดี


    E7  

2. สงสัยกันใหญ่เคล็ดลับอะไร

ที่ทำให้ฉันต้องเปลี่ยนไป

E7  

เคยทำตัวเก่ง ชีวิตก็ยังเซ็ง

ซับซ้อนและหลอกลวง

               A7  

แต่มาตอนนี้เหมือนคนใหม่

สิ่งเก่าๆก็ล่วงไป กลับมีความรักและถ่อมใจ

E7                    B                    A7  

หรือพบวิธีใหม่คงมีใครอยู่สักคน

                               E7  

ผลักดันให้ฉันเป็นคนดี


     A7  

***ทำไมจึงเปลี่ยนแปลง ไปได้มากมาย

E7  

เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ

A7  

คอยทำแต่สิ่งดี มีความอดทน

B                  A7  

เคยมีเล่ห์กล กลายเป็นซื่อตรง

A7  

ใครทำให้เปลี่ยนแปลง ไปได้มากมาย

E7  

พระเยซูเข้ามาชำระใจ

A7  

ความเลวหลุดไป เมื่อฉันได้กลับใจ

B               A7                  E7  

ในพระองค์ เป็นเหมือนคนใหม่

-3
bottom of page