top of page

NO.

241

ความสุขวันคริสต์มาส

KEY

             F                     F  

1. ความสุขวันคริสตมาสเต็ม

                    Bb                F  

ไปด้วยความรักและความสุขใจ

       F               F  

เป็นวันรื่นเริงแก่ท่าน

      C                    F  

และนำปีแห่งความสุข

      F                F  

บนแผ่นดินโลกจงมี

                   Bb                F  

ความสุขสำราญร้องเพลงทั่วไป

     F            F          C7             F  

ทำให้ชีวิตสมบูรณ์ ในวันคริสตมาสนี้


               F             Dm  

* ความยินดี เป็นของท่าน

          Bb  C    F  

ในวันคริสตมาสนี้

       F                Dm  

สันติสุข เป็นของท่าน

          Bb   C    F  

ในวันคริสตมาสนี้

             Bb C7              F  

** ความสุขสงบเป็นของท่าน

     C7                   F  

ในวันแห่งคริสตมาสนี้

-4
bottom of page