top of page

NO.

241

ความสุขวันคริสต์มาส

KEY

             F#                   F#

1. ความสุขวันคริสตมาสเต็ม

                    B                  F#

ไปด้วยความรักและความสุขใจ

       F#             F#

เป็นวันรื่นเริงแก่ท่าน

      C#                  F#

และนำปีแห่งความสุข

      F#              F#

บนแผ่นดินโลกจงมี

                   B                  F#

ความสุขสำราญร้องเพลงทั่วไป

     F#          F#        C#7           F#

ทำให้ชีวิตสมบูรณ์ ในวันคริสตมาสนี้


               F#           D#m  

* ความยินดี เป็นของท่าน

          B    C#  F#

ในวันคริสตมาสนี้

       F#              D#m  

สันติสุข เป็นของท่าน

          B     C#  F#

ในวันคริสตมาสนี้

             B   C#7            F#

** ความสุขสงบเป็นของท่าน

     C#7                 F#

ในวันแห่งคริสตมาสนี้

-3
bottom of page