top of page

NO.

547

จับมือพระองค์

KEY

                    C#                D#m    G#

**จับมือพระองค์ให้แน่นเข้าไว้

                                       C#

ผูกใจกับพระองค์ตลอดเวลา

                         F  

จดจ่อทุกลมหายใจ

Bbm                   G#

ไม่ว่าจะสุขทุกข์เหนื่อยอ่อนล้า

            F#                       F#m  

เพราะพระองค์ทรงสัญญาว่า

 G#                    C#

จะไม่ทอดทิ้งเราเลย


     F#

1. แม้วันนี้จะเสียใจ แม้วันนี้จะร้องไห้

Fm  

แม้วันนี้จะน้อยใจ แม้นานแล้วที่เฝ้าคอย

D#m  

แม้ไม่เหลือความหวังใจ

                                    G#

และความเชื่อนั้นเริ่มถดถอย

F  

อย่าลืมว่าเรานั้นมีพระคริสต์

         Bbm          G#

ที่ทรงรักเราเต็มร้อย

           F#                        F#m  

อดทนและรอคอย พระองค์นั้นไม่ปล่อย

 G#

ให้เราต้องทนจนไม่ไหว


Cm                     F  

*เพราะพระองค์ทรงรู้ดี

        Bbm                   D#

ว่าชีวิตเราต้องไปทางใหน

F#                                   D#m  

อาจจะไม่สมใจ ไม่เป็นดังที่หวังไว้

                      G#

อยากจะขอให้มั่นใจพระองค์ทรงรู้

-4
bottom of page