top of page

NO.

547

จับมือพระองค์

KEY

                    D                  Em    A  

**จับมือพระองค์ให้แน่นเข้าไว้

                                       D  

ผูกใจกับพระองค์ตลอดเวลา

                         F#

จดจ่อทุกลมหายใจ

Bm                   A  

ไม่ว่าจะสุขทุกข์เหนื่อยอ่อนล้า

            G                         Gm  

เพราะพระองค์ทรงสัญญาว่า

 A                      D  

จะไม่ทอดทิ้งเราเลย


     G  

1. แม้วันนี้จะเสียใจ แม้วันนี้จะร้องไห้

F#m  

แม้วันนี้จะน้อยใจ แม้นานแล้วที่เฝ้าคอย

Em  

แม้ไม่เหลือความหวังใจ

                                    A  

และความเชื่อนั้นเริ่มถดถอย

F#

อย่าลืมว่าเรานั้นมีพระคริสต์

         Bm          A  

ที่ทรงรักเราเต็มร้อย

           G                          Gm  

อดทนและรอคอย พระองค์นั้นไม่ปล่อย

 A  

ให้เราต้องทนจนไม่ไหว


C#m                     F#

*เพราะพระองค์ทรงรู้ดี

        Bm                   E  

ว่าชีวิตเราต้องไปทางใหน

G                                     Em  

อาจจะไม่สมใจ ไม่เป็นดังที่หวังไว้

                      A  

อยากจะขอให้มั่นใจพระองค์ทรงรู้

-3
bottom of page