top of page

NO.

337

ฉันเชื่อสิ่งนี้

KEY

D#                        Gm  

1. พระบิดา องค์นิรันดร

                 F       D#

องค์พระผู้สร้างทุกสิ่ง

             F  

ทรงฤทธิ์เดชา

D#                           Gm  

โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์

                  F             D#

ประสูติพระคริสต์พระบุตร

                   F  

พระเยซู พระผู้ช่วย


Bb

* ฉันเชื่อใน พระเจ้าพระบิดา

D#

  ฉันเชื่อใน องค์พระเยซู

Gm  

  ฉันเชื่อใน พระวิญญาณบริสุทธิ์

D#

  ทรงเป็นองค์ตรีเอกา

Bb

  ฉันเชื่อใน การฟื้นคืนพระชนม์

D#

  ซึ่งเราจะเป็นเช่นนั้น

Gm                           D#   F    Bb

  ฉันเชื่อวางใจ ในพระนามพระเยซู


              D#  Gm      F  

***ฉันเชื่อใน       พระองค์

          D#      Gm       F  

ฉันเชื่อใน  การฟื้นพระชนม์

          D#     Gm    F          Bb

ฉันเชื่อใน พระเยซู  องค์พระเจ้า


D#                             Gm  

2. องค์ผู้ปกป้อง พิทักษ์ข้า

                F        D#

ถูกตรึงจนชีพวางวาย

                 F  

อภัยทุกสิ่งเพื่อเรา

D#                       Gm  

เสด็จลงไปในความมืด

            F        D#

ฟื้นคืนชีวิตขึ้นใหม่

                        F  

ประทับเบื้องสูงนิรันดร์


Bb

**ฉันเชื่อในชีวิตนิจนิรันดร์

D#

  พระเยซูผู้ประสูติบริสุทธิ์

Gm  

  ฉันเชื่อในชุมชนร่วมพระกาย

D#

  คริสจักรคือน้ำพระทัย

Bb

  ฉันเชื่อใน การฟื้นคืนชีวี

D# 

  เมื่อพระองค์กลับมาอีกครา

Gm                           D#   F    Bb

  ฉันเชื่อวางใจ ในพระนามพระเยซู

-4
bottom of page