top of page

NO.

131

ชนะ

KEY

     Bb

1. วันที่ใจข้าบอบช้ำ

                      D#

ขอมอบทุกถ้อยคำ

เพื่อร้องสรรเสริญพระองค์

                 Cm  

เพราะความรักที่มั่นคง

และฤทธิ์อำนาจพระองค์

     D#                                      F  

ดำรงครอบครอง ไม่เปลี่ยนแปลงไป


    Bb

2. ดูยากเย็นสักแค่ไหน

                 D#

ข้าวางใจในพระสัญญา ที่เป็นนิรันดร์

         Cm  

ข้ายังหายใจทุกวัน ได้เห็นพระพรนับพัน

      D#                              F  

พระองค์เที่ยงตรง ไม่แปรผันไป


            D#

*ข้าเป็นมนุษย์ที่แสนอ่อนแอ

           Dm  

แต่พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่

       Cm                        F  

ด้วยรักพระองค์ทรงฉุดข้าไว้


                Bb

**พระองค์ยกข้าขึ้นให้เดินได้ต่อไป

               Gm  

ข้าไม่หวั่น ไหว

พร้อมเจอเรื่องราวทุกอย่าง

           Cm  

แม้วันที่ยากลำบาก ไม่เห็นใครเคียงข้าง

       D#                   F  

พระองค์ทรงนำข้าพ้นไป

              Bb

พระองค์เสริมกำลังให้ใจข้ามั่นคง

                Gm  

เพราะพระองค์ข้าจึงเผชิญพรุ่งนี้ได้

              D#                      Dm  

พระองค์ เป็นความหวังเป็นชัยชนะ

            Cm            F           Bb

ครอบครอง อยู่เป็นนิตย์ตลอดไป

-4
bottom of page