NO.

131

ชนะ

KEY

     Bb

1. วันที่ใจข้าบอบช้ำ

                   D#

ขอมอบทุกถ้อยคำ

เพื่อร้องสรรเสริญพระองค์

              Cm

เพราะความรักที่มั่นคง

และฤทธิ์อำนาจพระองค์

     D#                                   F

ดำรงครอบครอง ไม่เปลี่ยนแปลงไป


    Bb

2. ดูยากเย็นสักแค่ไหน

                D#

ข้าวางใจในพระสัญญา ที่เป็นนิรันดร์

         Cm

ข้ายังหายใจทุกวัน ได้เห็นพระพรนับพัน

      D#                            F

พระองค์เที่ยงตรง ไม่แปรผันไป


            D#

*ข้าเป็นมนุษย์ที่แสนอ่อนแอ

         Dm

แต่พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่

      Cm                      F

ด้วยรักพระองค์ทรงฉุดข้าไว้


              Bb

**พระองค์ยกข้าขึ้นให้เดินได้ต่อไป

               Gm

ข้าไม่หวั่น ไหว

พร้อมเจอเรื่องราวทุกอย่าง

           Cm

แม้วันที่ยากลำบาก ไม่เห็นใครเคียงข้าง

       D#                    F

พระองค์ทรงนำข้าพ้นไป

             Bb

พระองค์เสริมกำลังให้ใจข้ามั่นคง

              Gm

เพราะพระองค์ข้าจึงเผชิญพรุ่งนี้ได้

            D#                    Dm

พระองค์ เป็นความหวังเป็นชัยชนะ

            Cm          F           Bb

ครอบครอง อยู่เป็นนิตย์ตลอดไป

-4