NO.

131

ชนะ

KEY

     B

1. วันที่ใจข้าบอบช้ำ

                   E

ขอมอบทุกถ้อยคำ

เพื่อร้องสรรเสริญพระองค์

              C#m

เพราะความรักที่มั่นคง

และฤทธิ์อำนาจพระองค์

     E                                   F#

ดำรงครอบครอง ไม่เปลี่ยนแปลงไป


    B

2. ดูยากเย็นสักแค่ไหน

                E

ข้าวางใจในพระสัญญา ที่เป็นนิรันดร์

         C#m

ข้ายังหายใจทุกวัน ได้เห็นพระพรนับพัน

      E                            F#

พระองค์เที่ยงตรง ไม่แปรผันไป


            E

*ข้าเป็นมนุษย์ที่แสนอ่อนแอ

         D#m

แต่พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่

      C#m                      F#

ด้วยรักพระองค์ทรงฉุดข้าไว้


              B

**พระองค์ยกข้าขึ้นให้เดินได้ต่อไป

               G#m

ข้าไม่หวั่น ไหว

พร้อมเจอเรื่องราวทุกอย่าง

           C#m

แม้วันที่ยากลำบาก ไม่เห็นใครเคียงข้าง

       E                    F#

พระองค์ทรงนำข้าพ้นไป

             B

พระองค์เสริมกำลังให้ใจข้ามั่นคง

              G#m

เพราะพระองค์ข้าจึงเผชิญพรุ่งนี้ได้

            E                    D#m

พระองค์ เป็นความหวังเป็นชัยชนะ

            C#m          F#           B

ครอบครอง อยู่เป็นนิตย์ตลอดไป

-3