top of page

NO.

131

ชนะ

KEY

     C  

1. วันที่ใจข้าบอบช้ำ

                      F  

ขอมอบทุกถ้อยคำ

เพื่อร้องสรรเสริญพระองค์

                 Dm  

เพราะความรักที่มั่นคง

และฤทธิ์อำนาจพระองค์

     F                                        G  

ดำรงครอบครอง ไม่เปลี่ยนแปลงไป


    C  

2. ดูยากเย็นสักแค่ไหน

                 F  

ข้าวางใจในพระสัญญา ที่เป็นนิรันดร์

         Dm  

ข้ายังหายใจทุกวัน ได้เห็นพระพรนับพัน

      F                                G  

พระองค์เที่ยงตรง ไม่แปรผันไป


            F  

*ข้าเป็นมนุษย์ที่แสนอ่อนแอ

           Em  

แต่พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่

       Dm                        G  

ด้วยรักพระองค์ทรงฉุดข้าไว้


                C  

**พระองค์ยกข้าขึ้นให้เดินได้ต่อไป

               Am  

ข้าไม่หวั่น ไหว

พร้อมเจอเรื่องราวทุกอย่าง

           Dm  

แม้วันที่ยากลำบาก ไม่เห็นใครเคียงข้าง

       F                     G  

พระองค์ทรงนำข้าพ้นไป

              C  

พระองค์เสริมกำลังให้ใจข้ามั่นคง

                Am  

เพราะพระองค์ข้าจึงเผชิญพรุ่งนี้ได้

              F                        Em  

พระองค์ เป็นความหวังเป็นชัยชนะ

            Dm            G           C  

ครอบครอง อยู่เป็นนิตย์ตลอดไป

-2
bottom of page