NO.

262

ชั่วนิรันดร์

KEY

          D#

1. พระเจ้าจอมราชา เราโมทนา

       D#

ความรักพระองค์ดำรงนิรันดร์

      G#

พระองค์ทรงดี และทรงอยู่เหนือทุกสิ่ง

       D#

ความรักพระองค์ดำรงนิรันดร์

     Bb     G#

เราร้อง สรรเสริญ (X2)


               D#

2. ด้วยพระหัตถ์ทรงฤทธิ์ โอบล้อมชีวี

       D#

ความรักพระองค์ดำรงนิรันดร์

G#

ทรงประทาน (และ) ให้ชีวิตใหม่

       D#

ความรักพระองค์ดำรงนิรันดร์

      Bb    G#

เราร้อง สรรเสริญ (X2)


         D#

*** ชั่วนิรันดร์ พระองค์สัตย์ซื่อ

    Cm

ชั่วนิรันดร์ ทรงฤทธา

    Bb

ชั่วนิรันดร์ ทรงอยู่กับเรา

    G#                          D#

ชั่วนิรันดร์ และนิรันดร์ นิจนิรันดร์


          D#

3. จากดวงตะวัน ขึ้นจนลับลาไป

       D#

ความรักพระองค์ดำรงนิรันดร์

           G#

โดยพระคุณพระองค์ ทรงนำเราก้าวไป

       D#

ความรักพระองค์ดำรงนิรันดร์

     Bb    G#

เราร้อง สรรเสริญ (X2)

-4