NO.

262

ชั่วนิรันดร์

KEY

          E

1. พระเจ้าจอมราชา เราโมทนา

       E

ความรักพระองค์ดำรงนิรันดร์

      A

พระองค์ทรงดี และทรงอยู่เหนือทุกสิ่ง

       E

ความรักพระองค์ดำรงนิรันดร์

     B     A

เราร้อง สรรเสริญ (X2)


               E

2. ด้วยพระหัตถ์ทรงฤทธิ์ โอบล้อมชีวี

       E

ความรักพระองค์ดำรงนิรันดร์

A

ทรงประทาน (และ) ให้ชีวิตใหม่

       E

ความรักพระองค์ดำรงนิรันดร์

      B    A

เราร้อง สรรเสริญ (X2)


         E

*** ชั่วนิรันดร์ พระองค์สัตย์ซื่อ

    C#m

ชั่วนิรันดร์ ทรงฤทธา

    B

ชั่วนิรันดร์ ทรงอยู่กับเรา

    A                          E

ชั่วนิรันดร์ และนิรันดร์ นิจนิรันดร์


          E

3. จากดวงตะวัน ขึ้นจนลับลาไป

       E

ความรักพระองค์ดำรงนิรันดร์

           A

โดยพระคุณพระองค์ ทรงนำเราก้าวไป

       E

ความรักพระองค์ดำรงนิรันดร์

     B    A

เราร้อง สรรเสริญ (X2)

-3