top of page

NO.

301

ชีวิตเราพระเจ้าทรงสร้าง

KEY

          Bbm  

1.ชีวิตเราพระเจ้าทรงสร้าง

            Bbm  

เป็นหนทางให้ไปสู่สวรรค์

             Bbm  

ความการุณ พระคุณ พระธรรม

                 D#                         Bbm  

สมควรเราท่านสรร(ระ)เสริญโมทนา

         D#m       C#

พระบิดา พระบุตรา

             F              Bbm  

พระวิญญาณอันเลิศล้ำ

           D#m  

พรพระองค์ที่ทรงประทาน

                F                    Bbm  

ให้เป็นประจำชื่นฉ่ำในฤทธิ์เดชา


           Bbm                         Bbm  

*ในพระนามพระเยซู ทรงเอ็นดูชาวประชา

         C#               Bbm  

ความบาปที่เราเคยทำ

            D#m               Bbm  

เป็นประจำพระองค์ทรงไถ่

Bbm                     D#m        C#

แม้ซิมีมลทิน ไผดูหมิ่นก็ช่าง ไผ่

                  D#m            Bbm  

พระองค์ทรงชัยอภัยพวกเรา

              D#m           Bbm  

ความซึมเศร้าพวกเราหายไป


           Bbm  

2.จะมีใครที่ไหนกันเล่า

           Bbm  

นำพวกเราช่วยประชารอดพ้น

            Bbm  

ทำความดีไม่มีสักคน

             D#                             Bbm  

ที่จะช่วยตนให้หลุดพ้นจากความตาย

       D#m          C#                 F       Bbm  

ไม่มีวันจะหลุดหายจากความตายไปได้เลย

        D#m  

พระเยซูเป็นผู้ชดเชย

                F                           Bbm  

น้ำคำพร่ำเอ่ยไม่เคยเลยลืมพวกเรา

-4
bottom of page