top of page

NO.

301

ชีวิตเราพระเจ้าทรงสร้าง

KEY

          Bm  

1.ชีวิตเราพระเจ้าทรงสร้าง

            Bm  

เป็นหนทางให้ไปสู่สวรรค์

             Bm  

ความการุณ พระคุณ พระธรรม

                 E                           Bm  

สมควรเราท่านสรร(ระ)เสริญโมทนา

         Em       D  

พระบิดา พระบุตรา

             F#            Bm  

พระวิญญาณอันเลิศล้ำ

           Em  

พรพระองค์ที่ทรงประทาน

                F#                  Bm  

ให้เป็นประจำชื่นฉ่ำในฤทธิ์เดชา


           Bm                         Bm  

*ในพระนามพระเยซู ทรงเอ็นดูชาวประชา

         D                 Bm  

ความบาปที่เราเคยทำ

            Em               Bm  

เป็นประจำพระองค์ทรงไถ่

Bm                     Em        D  

แม้ซิมีมลทิน ไผดูหมิ่นก็ช่าง ไผ่

                  Em            Bm  

พระองค์ทรงชัยอภัยพวกเรา

              Em           Bm  

ความซึมเศร้าพวกเราหายไป


           Bm  

2.จะมีใครที่ไหนกันเล่า

           Bm  

นำพวกเราช่วยประชารอดพ้น

            Bm  

ทำความดีไม่มีสักคน

             E                               Bm  

ที่จะช่วยตนให้หลุดพ้นจากความตาย

       Em          D                   F#     Bm  

ไม่มีวันจะหลุดหายจากความตายไปได้เลย

        Em  

พระเยซูเป็นผู้ชดเชย

                F#                         Bm  

น้ำคำพร่ำเอ่ยไม่เคยเลยลืมพวกเรา

-3
bottom of page